Fotografia


Të fotografosh do të thotë të ngrish kohë në hapësirë.